Disclaimer

 
De op deze website getoonde informatie wordt door Melting Pot Amsterdam met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
 
Melting Pot Amsterdam verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door www.meltingpotamsterdam.nl worden aangeboden.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Melting Pot Amsterdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Melting Pot Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, en van onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Melting Pot Amsterdam opgenomen informatie en tarieven.
 
De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Melting Pot Amsterdam, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.
 
Hoewel Melting Pot Amsterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Melting Pot Amsterdam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.